Voorwoord

Categorie: 
Go Ahead

Het adequaat beschrijven en tonen van de geschiedenis van Go Ahead is niet mogelijk zonder de intensieve en belangeloze inzet van enkele zeer gewaardeerde archivarissen en supporters........ In dit verband gaat onze speciale dank uit naar de bijdragen van Herman Starink en de auteur van het weblog 'niet te kraken'.