Stuur een mailtje via bovenstaand contactformulier.

Vermeld hierbij de reden van opzegging. Het lidmaatschap van de supportersvereniging is één jaar, welke afloopt op 1 januari van het komende jaar.