Vrijdagavond is door de voorzitter van de Supportersvereniging de kist met dierbare herinneringen aan de schoot van de Adelaarshorst toevertrouwd. Het nieuw te verrijzen supportershome zal de kist vele jaren aan het daglicht onttrekken.

Zal onze generatie de herinneringen ooit terug zien?