De Supportersvereniging heeft in de winterstop met haar vrijwilligers de pilot met betrekking tot de verruiming van de openingstijden van de verkooppunten geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie zijn onder meer de reacties, afzetcijfers en gevoelens aan bod gekomen.

Uit de afzetcijfers blijkt dat er gedurende de wedstrijd procentueel niet meer afgezet wordt dan voor de verruiming. Wel is er een verschuiving dat het rustiger is geworden tijdens de rust en dat er met name tien minuten voor en tien minuten na de rust veel afzet is.

Daarnaast komen er regelmatig klachten van andere supporters die overlast ervaren van het toegenomen geloop op de tribunes tijdens de wedstrijd. Ook ervaren de vrijwilligers, die de werkzaamheden uit clubliefde verrichten, dat ze regelmatig verbaal negatieve/agressieve reacties ontvangen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Supportersvereniging besloten om de openingstijden aan te passen, waarbij de supporters en vrijwilligers de beste service wordt verleend. De verkooppunten zullen normaal voorafgaand aan de wedstrijd geopend zijn, sluiten bij aanvang wedstrijd en gaan weer open vanaf de 35e minuut tot en met de 55e minuut. De verruiming rondom de rust, waar juist door de supporters het meeste gebruik van de horecafaciliteiten wordt gemaakt blijft dus gehandhaafd. Door deze aanpassing zal ook het geloop op de tribunes tijdens de wedstrijd minder worden.

Met ingang van de thuiswedstrijd tegen AZ is bovenstaande van toepassing.