Beste leden en supporters, 

Op het supportersforum van onze club verscheen recent een kritisch artikel over het functioneren van het bestuur van de supportersvereniging. In het artikel wordt gesuggereerd dat er wordt gerommeld met consumptiemuntjes.

Tevens suggereert het artikel dat aan bestuursleden en vrijwilligers privileges worden toegekend.   Het bestuur van de supportersvereniging Go Ahead Eagles is geraakt door de strekking van het artikel.  Het is gewoon niet leuk en bovenal niet correct om zo bejegend te worden. Dat doet pijn. Los van alle emotie vraagt het artikel natuurlijk om een reactie. Allereerst de muntjes. De suggestie in het artikel dat er wordt gerommeld met consumptiemuntjes wijzen wij van de hand. Dat is niet zo. Daar zijn wij scherp op en alle vrijwilligers weten dat. Ons is één voorval bekend waarbij er onhandig door een vrijwilliger is opgetreden. Wij hebben de betreffende vrijwilliger daarop aangesproken. Dit met aantekening dat er hierbij beslist geen sprake was van zelfverrijking.

Dan de vermeende privileges. Ons bestuur wordt inderdaad af en toe door collega besturen van supportersverenigingen uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen. Dan zit je als bestuur inderdaad niet altijd in het uitvak. Daarnaast zijn er ook andere representatieve zaken die voortvloeien uit de bestuursfunctie. De suggestie in het artikel dat wij ons ‘meer voelen’ dan de overige supporters en ons daarnaar gedragen, delen wij niet. Zoals aangegeven voelen wij ons geraakt door de kritiek en de wijze waarop die is geuit. Tegelijkertijd beseffen wij ons dat óók wij niet alles goed doen. Inderdaad, het supportershome had na de bekerwinst in Enschede gewoon open kunnen zijn. En er zijn vast meer zaken die beter kunnen. Om die reden hebben wij de auteur van het artikel uitgenodigd voor een gesprek. Daartoe was hij niet bereid. Vanzelfsprekend geldt de uitnodiging voor een gesprek voor al onze leden en supporters, een mailtje naar info@sv-gae.nl volstaat. 

Het spreekt voor zich dat het bestuur van de supportersvereniging zich integer op stelt en ook zo handelt op het terrein van Go Ahead Eagles richting haar partner Go Ahead Eagles en al haar supporters. De supportersvereniging neemt de verantwoording voor haar handelen en zal binnenkort in contact treden met de club om uitleg te geven op eventueel gerezen vragen.

Met roodgele groet, 

Het Bestuur

Supportersvereniging Go Ahead Eagles.