Zoals aangekondigd hierbij een samenvatting van de informatieavond rondom de High Potential (HP) opleiding van woensdag 27 juli jl.
Aanwezig waren Dennis Bekking, manager technische zaken en Marco Koorman, High Performance Coach (HPC). Tevens was Bart Voortman, RVC lid en verantwoordelijk voor de jeugdopleiding aanwezig.
Go Ahead Eagles wil binnen de jeugdopleiding starten met het extra begeleiden van de “pareltjes” binnen de opleiding. Om zo de mogelijkheid tot  doorstroming naar het 1e elftal te vergroten.
Dit gaat men doen met een aantal speerpunten en doelstellingen.
Om dit te bereiken moet er een optimaal leerklimaat gecreëerd worden. Dit zal worden gedaan aan de hand van de volgende peilers: beste spelers, beste trainers, prestatiegerichte cultuur, topsportomgeving en topsportleefstijl.
Om hier te komen moet je allereerst bezig gaan met talentherkenning (scouting) en talentontwikkeling.
Iedere speler heeft daarbij een andere benadering nodig welke uitgelicht en gevoed wordt.

 

Extra aandacht voor deze kleine groep selecte spelers heeft als doel dat je gaat investeren in kwaliteit, verbetering doorstroming en rendement, hierdoor genereer je een (transfer)waarde, dit sluit weer aan op het voetbalplan van GAE en de Hollandse voetbalschoenen 2.0 van de KNVB.
Door de jongens op alle vlakken goed te begeleiden ontwikkel je het talent. Natuurlijk stijgt de waarde van zo’n spelers dan ook wat indirect bij een transfer winst betekent.
Dit geldt ook voor de talenten in de jeugd. Wij weten allemaal dat ook deze op jonge leeftijd worden weggehaald door de grotere clubs en daar een contract krijgen. Om deze jongens al een klein contract bij GAE te geven genereer je ‘waarde” welke weer terugvloeit in de jeugdopleiding.

 

Het was een heldere informatiebijeenkomst waarbij diverse vragen vanuit de leden duidelijk werden beantwoord. De voorzitter (Thea Norder) van de SV geeft ook duidelijk aan dat de intentie voor een langdurige overeenkomst er ligt maar indien de financiële mogelijkheden er niet zijn vanuit de SV de overeenkomst ook per direct stopt. Zo houden we zelf als bestuur de vinger aan de pols en gaan we geen langdurige verplichtingen aan welke wellicht niet haalbaar zijn. Het bedrag van € 100.000,– per jaar zal besteed worden aan diverse onderdelen binnen de HP opleiding. Vanuit de leden en ook het bestuur is de wens uitgesproken om 1 a 2 keer per jaar op de hoogte gehouden te worden over het verloop van de HP opleiding middels een korte informatie bijeenkomst of een stuk op de site van de SV. Mochten er leden zijn die nog meer informatie willen hebben kunnen zij dit melden tot 24 augustus a.s. via info@sv-gae.nl, wij zullen u dan uitnodigen voor een gesprek waarin het HP plan nogmaals uitgelegd wordt. Indien er geen breed gedragen of zwaarwegende tegenargumenten kenbaar worden gemaakt zal het bestuur een gedegen besluit nemen over dit voorstel. Dit doen wij uiteraard net als bij voorgaande projecten welke wij gesteund hebben, te noemen nieuwe scoreborden, grasmat, geluidsinstallatie, goed overwogen en daarbij denkend in de geest van de vereniging.
Dit besluit wordt uiteraard ook weer gedeeld met onze leden via de hedendaagse wegen.