PERSBERICHT OPRICHTING SUPPORTERSPLATFORM BETAALD VOETBAL (SBV) Voetbal is en blijft de leukste sport om naar te kijken. Wet- en regelgeving en (gebrekkige) uitvoering hiervan maken het helaas steeds moeilijker om uit- en thuiswedstrijden te bezoeken in de eredivisie en eerste divisie. Daarnaast worden voetbalsupporters in de media vaak gestigmatiseerd en snel over één kam geschoren met hooligans en vandalen.Men vergeet vaak dat miljoenen supporters wereldwijd verbroederd worden in stadions, op werkplekken en noem maar op. Waar de overheid grote bedragen besteedt aan sociale cohesie, nabuurschap, nationale en regionale identiteit en dit zwaar stimuleert, wordt dit aspect van het voetbalsupporterschap volledig verwaarloosd.

Gelukkig worden allerlei lokale initiatieven opgestart die het beeld van voetbalsupporters proberen aan te passen. Daarnaast beginnen ook supportersverenigingen steeds meer georganiseerd te werken aan een beter imago. Er wordt krachtig afstand genomen van voetbalgeweld en hooliganisme.Het op te richten Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) moet handvatten gaan bieden voor supportersverenigingen om de belangen te behartigen van de goedwillende voetbalsupporters. Een representatief Supportersplatform kan de betaalde voetbalorganisaties veel meer bieden dan alleen een fysieke aanwezigheid bij de wedstrijden en vocale steun aan het team. Te lang zijn de supporters genegeerd en stiefmoederlijk behandeld. Jarenlang zijn ze aanzien als ‘passieve aandeelhouders’; ze steken veel tijd en energie in hun club, maar krijgen er voor hun gevoel niets voor terug. Het Supportersplatform in oprichting heeft de intentie dit te veranderen. De vertegenwoordigers van dit platform zullen dan ook naar buiten toe (zoals richting KNVB, hoorzitting Tweede Kamer etc.) de supporters vertegenwoordigen.Op donderdag 1 september 2011 om 20.00 te Utrecht, Supportershome FC Utrecht wordt officieel het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) opgericht. Tot op heden hebben 21 van de 38 officiële supportersverenigingen van betaald voetbalorganisaties een intentieverklaring ondertekend.  Het doel: In de toekomst dient er een situatie te zijn gecreëerd waar de supporters zich optimaal op hun gemak en veilig voelen bij uit- en thuiswedstrijden en er optimaal van het voetbal genoten kan worden. Landen als Engeland, Schotland en Duitsland hebben in een twintigtal jaren een proces doorlopen wat op termijn leidt tot het boven gestelde doel. In Nederland zullen we ook hier de randvoorwaarden voor moeten creëren.

Het Supportersplatform Betaald Voetbal in oprichting is verheugd een voortrekkersrol te willen en kunnen spelen voor alle supporters in Nederland en zal het Nederlandse voetbal en het positieve imago nog verder gaan versterken!
Van de volgende Betaalde Voetbalclubs hebben 23 supportersverenigingen getekend, dan gaan wel tekenen dit jaar, daarnaast heeft ook Recht op Voetbal getekend. Per Betaald Voetbalorganisatie kan slechts één supportersvereniging ondertekenen.

De Supportersvereniging Go Ahead Eagles was aanwezig bij de oprichtingsvergadering. Zij is verheugd met dit initiatief en het besluit zich aan te sluiten bij het Supportersplatform was dan ook niet lastig.