De Supportersvereniging en Go Ahead Eagles hebben overeenstemming bereikt over verlenging van  de pacht van de verkooppunten in stadion de Adelaarshorst.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Den Bosch werden in de lounge de contracten ondertekend.  Zowel de Supportersvereniging als de club zijn erg content over de samenwerking. Met de verlenging van het contract kan de SV invulling geven aan een belangrijke doelstelling, de club steunen in de breedste zin van het woord. Omdat de Supportersvereniging enkel met vrijwilligers werkt houden we de kosten laag, is de marge goed en kunnen we de consumptieprijzen betaalbaar houden voor onze supporters. Elke euro blijft binnen de muren van de Adelaarshorst en komt ten goede aan de club of haar supporters.