Afgelopen weekend is op de internetsite kowet.nl en het forum van Go Ahead Eagles een brief gepubliceerd van Henk Koning en Ad Peters aan de heer Mulder, vanaf 1 januari 2010 voorzitter van Go Ahead Eagles. In deze brief spreken zij hun bezorgdheid uit over de continuiteit van het betaalde voetbal in Deventer en willen zij met de oprichting van een Raad van advies de bestuurlijke organisatie van de club ondersteunen.

De Supportersvereniging Go Ahead Eagles is in juli door de bovengenoemde initiatiefnemers benaderd met de vraag of zij dit initiatief wil ondersteunen en heeft hier toen positief op gereageerd omdat wij denken dat het samenbrengen van de kennis en expertise van verschillende geledingen binnen Go Ahead Eagles in een adviserend orgaan een constructieve bijdrage kan leveren aan positieve ontwikkelingen binnen de club en de bestuurlijke- en uitvoerende organisatie van Go Ahead Eagles kan ondersteunen.
 
De Supportersvereniging is ontstemd over de wijze en het tijdstip waarop de initiatiefnemers de publiciteit hebben gezocht en wil geen onderdeel zijn van een vermeend machtspel zoals inmiddels gesuggereerd en distantieert zich van inhoudelijke zaken die als zodanig opgevat zouden kunnen worden. Wij willen benadrukken dat wij vertrouwen hebben in het bestuurlijke orgaan van Go Ahead Eagles en niet hebben voorzien dat deze actie kon uitmonden in  een aanval op de huidige leiding.
Wij spreken de wens uit dat alle betrokkenen hun emoties kunnen laten varen en terugkeren tot de in onze ogen essentie van het verhaal, onze fantastische club op een verantwoorde manier op een hoger niveau brengen.