Na diverse bijeenkomsten en verschillende correspondentie hebben wij de volgende conclusies en aanbevelingen aan het bestuur van de Supportersvereniging gedaan:

– De verkoop van munten door het betreffende lid is bewezen geacht.
– Overtuigend bewijs voor het zich ten laste van de Supportersvereniging wederrechtelijk toe-eigenen van munten is niet gevonden.
– De handelswijze van het betreffende lid is op zijn minst opmerkelijk te noemen en tevens ongewenst.

De onderzoekscommissie adviseert de volgende punten:

– Het bestuur wordt geadviseerd het betreffende lid voor onbepaalde tijd te ontheffen van vrijwilligerstaken binnen de vereniging.
– De onderzoekscommissie adviseert het bestuur om te komen tot een meer waterdichte procedure rondom de toegankelijkheid en verkoop van munten, waarbij de fraude kans wordt verkleind.
– De betrokken personen rondom het onderzoek worden niet meer gehoord en er worden over en weer geen excuses of rectificaties meer gevraagd.
– Met het delen van deze conclusie en sanctie is het onderzoek gesloten en de kwestie afgedaan.

Hierbij wordt de onderzoekscommissie opgeheven.

Wij willen de leden van de Supportersvereniging bedanken voor het vertrouwen in ons.

Met vriendelijke groet,

Onderzoekscommissie Supportersvereniging

*************************************************************************

Het bestuur bedankt de onderzoekscommissie voor hun inzet en bijdrage.

Het bestuur neemt de adviezen die de commissie heeft gegeven ter kennisgeving aan en zal zich conformeren aan dit advies. Wij gaan akkoord met het opheffen van deze commissie.

Wij vragen een ieder die vragen en of andere zaken onder de aandacht wil brengen bij het bestuur, dit in de toekomst persoonlijk of via de mail te willen doen. Alleen op deze manier kunnen wij samen werken aan een verbeterde SV zonder andere mensen te schaden voor dat er een onderzoek is verricht. Het bestuur is ten alle te bereiken via info@sv-gae.nl of via directe mail naar een bestuurslid naar keuze (deze mailadressen kan je vinden op onze site onder het kopje bestuur).

We zitten nu in een vreemde tijd, het seizoen 2019/2020 is vervroegd ten einde gekomen door het Coronavirus.
Naast de intelligente lockdown en de 1,5 meter maatschappij zal de toekomst ons uitwijzen wat het ons gaat brengen.
We hebben reeds slecht nieuws berichten ontvangen van supporters die ons helaas zijn ontvallen. We wensen de familie en nabestaanden heel veel sterkte en kracht toe.
We hopen dat een ieder en zijn of haar familie gezond mag blijven en dat we elkaar in goede gezondheid weer terug zullen zien in onze “Adelaarshorst”.

#staysafe

Bestuur SV GAE.