Herrinering aan onze leden :

 

Woensdag 15 februari a.s. is de buitengewone ledenvergadering waarin jij als lid je stem kan uitbrengen op het voornemen tot wijziging van de statuten. De oude statuten zijn zoals al eerder gezegd, verouderd en achterhaald. Deze statuten komen uit 1935 en dienden nodig naar deze tijd gehaald te worden.

Eind december heb je een brief van ons gehad waarin je bent geïnformeerd over het voornemen tot het wijzigen van onze statuten. Hierbij zijn de concept statuten meegezonden net als een stembiljet en een machtigingsformulier.

Velen van jullie hebben hier op gereageerd middels het afgeven van een machtiging of het invullen van het stembiljet. Mocht je dit nog niet hebben gedaan dan nodigen wij je van harte uit om woensdag 15 februari a.s. vanaf 19.30 uur aanwezig te zijn in het home om de vergadering bij te wonen. Mocht dit niet lukken dan vragen wij je alsnog om de machtiging in te vullen, Dit formulier zal zaterdag a.s. tijdens openingstijden bij de bar van het Supportershome liggen

Alvast bedankt!

Datum: woensdag 15 februari 2017

Inloop: 19:30uur
Start vergadering 20:00uur

Locatie: Supportershome SV-GAE

Het bestuur