Geacht lid van de SV-GAE

Helaas hebben we niet van al onze leden een emailadres en hebben we jou niet persoonlijk kunnen uitnodigen.

Wil je aanwezig zijn bij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari a.s. ?

Meld je dan aan via aanmelding@sv-gae.nl en vermeld hierbij je naam , adres,  je mailadres en het aantal leden die meekomen. 

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Supportershome