Om de wachttijden te verkorten en de inpact van de helaas niet altijd te voorkomen storingen in te dammen, heeft de Supportersvereniging twee extra muntautomaten geplaats. De automaat in de hoek tussen de hoofdtribune en de Brinkgreverweg heeft er een collega bijgekregen. Dit is ook het geval in de sector IJsseltribune. Bij binnenkomst vindt u nu twee automaten in de container rechts van de tourniquets. De bestaande automaat is dus verplaatst.  Voor losse munten kunt u nog altijd in het supportershome terecht.