Beste leden van de Supportersvereniging Go Ahead Eagles,
 
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen in de afgelopen 15 jaar zitting in het bestuur  waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter. Het waren 15 mooie jaren.
 
Ik heb de eer gehad om samen te mogen werken met heel veel fijne SV bestuursleden, SV medewerkers en vertegenwoordigers en medewerkers van Go Ahead Eagles.

Het doet me deugd als ik terug denk aan de plezierige contacten met SV leden en Go Ahead Eagles supporters.

Wellicht waren wij het niet altijd met elkaar eens, maar wij bleven  in gesprek met elkaar.
Ondanks dat ik altijd met veel plezier de functie van voorzitter van de SV GAE heb uitgeoefend was het niet altijd even leuk. Het was niet altijd rozengeur en maneschijn en ik heb in die 15 jaar uiteraard ook fouten gemaakt, echter ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld, in het belang van de SV GAE en de GAE supporters.
 
Het moeilijkste in al die jaren was het bezoeken van de verschillende uitvaarten en het afscheid moeten nemen van clubmensen, supporters en naasten.
 
Ook het maken van een grafsteen en doodskist die wij ( SV GAE) als statement richting de gemeente Deventer op het Grote Kerkhof hebben geplaatst, op het moment dat de club bijna failliet was, was erg moeilijk om te doen.
Het mooiste is toch al die mensen die ik heb mogen leren kennen die de zelfde passie hebben : Kowet!

Ik ben trots op de groei die ik samen en dankzij de SV vrijwilligers en SV bestuursleden de afgelopen jaren bewerkstelligd heb en hiermee als onderdeel van de Kowetfamilie de club heb kunnen ondersteunen.

Vanzelfsprekend ben ik enorm trots en blij met de sportieve successen van, met name, de laatste 2 seizoenen en de vreugde die het bij een ieder los maakt.
 
Ik heb besloten om me niet herkiesbaar te stellen omdat de voorwaarden, waar ik gewend was om vanuit te werken (waarden en normen ), voor mij niet altijd meer aanwezig waren.
Ondanks diverse pogingen hier verbetering in aan te brengen is mij dit niet gelukt, voor mij was dit het sein om te besluiten mij niet herkiesbaar te stellen voor een volgende periode binnen het SV GAE bestuur.

 
Graag wil ik u als GAE supporters als laatste verzoeken de Supportersvereniging  te voeden met zaken waar u als GAE supporter tegen aan loopt en wat u graag zou willen.
Niet dat alles mogelijk is, maar dan kan u met SV vertegenwoordigers in gesprek en uw ideeën ventileren.
 
Ik wens u allen het beste en heel veel mooie jaren in de eredivisie met Go Ahead Eagles.

Met vriendelijke groet,

Manuela Hannink