Is de huidige organisatie wel eredivisiewaardig?

‘De opschaling naar eredivisieniveau zit ‘m nu voornamelijk op ondersteunend administratief niveau. Dit seizoen is het overleven, we hebben geld moeten investeren in het stadion, dat schrijven we voor een groot gedeelte in een jaar af voor het geval we mochten terugvallen. We hebben bewust geen investering gedaan op management- en directieniveau omdat de promotie uit de lucht kwam vallen. Vanwege de niet-eredivisiewaardige accommodatie zijn de inkomsten beperkt. We wilden het maximale investeren in wat er op het veld kon staan, dus daarom geen nieuwe, betaalde directeur.

We moeten verder kijken dan dit jaar. In april hebben we een nieuw beleidsplan opgesteld; een aantal beleidsuitgangspunten gedefinieerd met daaraan gekoppeld doelstellingen. Sportief, commercieel etc., een 11-punten plan met input vanuit onze achterban. Toen werden we overvallen door de promotie, de waan van de dag regeerde. Het plan hebben we in september weer opgepakt. Het onderdeel jeugdopleiding is nu naar buiten gekomen. Stel, we overleven dit jaar in de eredivisie, dan hebben we volgend jaar weliswaar iets meer geld om in de selectie te investeren door hogere commercie-inkomsten en afgeloste afschrijvingen maar je blijft onderaan de eredivisie bungelen met deze begroting.

Wanneer breng je je organisatie op eredivisieniveau? Dat proces luistert heel nauw. Je kunt de organisatie nu optuigen maar als je degradeert zit je met een overgekwalificeerde organisatie; en als we vandaag een go krijgen om de hoofdtribune neer te halen  kun je je sponsors niet meer kwijt. En bij degradatie heb je overcapaciteit en hogere vaste kosten.  Wat dat betreft hebben we een achterstand op clubs als Heracles en PEC Zwolle. Die stonden er qua organisatie en infrastructuur voordat ze promoveerden.’

Het stadion verbouwen, hoe gaan we dat doen?

‘Het plan voor de optopping  van de hoofdtribune met skyboxen is een gepasseerd station. Dat was wellicht een reëel scenario voor de Jupiler League geweest maar in de eredivisie helpt je dat niet. De optopping zou maar 220 extra plaatsen hebben opgeleverd  en de mogelijke omzetstijging was ook beperkt. De enige optie is om een nieuwe hoofdtribune neer te zetten. Alleen dan kun je je begroting structureel verhogen. Helaas is het nu bijna niet mogelijk hiervoor geld uit de markt te halen.

We zitten dit jaar op een begroting van 5,4 miljoen. Binnen de huidige accommodatie is maximaal 6 miljoen mogelijk. Een eredivisiewaardig stadion van circa 11.000 plaatsen kan ons, uitgaande van de rekensom dat 1000 toeschouwers 1 miljoen euro omzet genereert, op termijn een begroting van 11 miljoen opleveren.’

De roodgele muur op de b-side is nog niet rond…..

‘Dit is inderdaad een langdurig proces waarbij veel partijen zijn betrokken. Ik ga er van uit dat de incidenten rondom de wedstrijd tegen NEC geen roet in het eten zullen gooien. We dragen immers duidelijk uit dat het niet onze supporters waren die tijdens die wedstrijd heibel trapten.

Tot nu toe hebben we steeds aan alle vragen en aanvullende eisen voldaan, alles is nu ook nog in één document  aangeleverd. Als de KNVB ons plan uiteindelijk toch nog afwijst moeten ze echt wel met een goed verhaal  komen. ‘

Gaat de club de onvriendelijke ontvangst  bij Ajax nog aankaarten?

‘Ik kan er op dit moment nog niks over zeggen. Ik wacht nog op een schriftelijke terugkoppeling. Alle partijen zijn inmiddels gehoord tijdens de evaluatie; de supportersvereniging, de stewards, de politie etc.. Op basis van die terugkoppeling beslissen we of we het richting Ajax gaan communiceren. Maar de uiteindelijke besluitvorming gaan we zeker communiceren richting onze achterban.’

Wat vind je van de ontvangst van de uitsupporters hier?

‘Het is doodzonde dat we in dit land nog steeds  flexwanden en andere scheidingszaken voor en rondom een uittribune nodig hebben. De uitsupporters krijgen bij ons koffie en koek aangeboden. Ook na NEC hebben we dat beleid niet veranderd omdat het overgrote deel van die supporters ook gewoon goedwillende aanhangers zijn. Ik ben van mening dat we niet meer kunnen doen voor uitsupporters gegeven onze huidige accommodatie.’

Hoe staat het met de regie rondom de nieuwsvoorziening van de club?

De laatste tijd komt er allerlei nieuws over de club naar buiten via journalisten. De regie lijkt een beetje zoek. Lugt: ‘We zij als eredivisieclub veel nieuwswaardiger. Journalisten gaan actief op zoek naar nieuws en als ze dat brengen dan klopt dat niet altijd. Juist daarom willen we de regie zelf houden. Maar we kregen ook te maken met het vertrek van Richard Thannhauser, waarmee veel kennis en een groot netwerk wegviel.

De primeur met het nieuws over de jeugdopleiding hebben we trouwens bewust aan de Stentor gegund. Inmiddels leggen we de ook laatste hand aan de nieuwe website. Maar ik ben ook van mening dat we nog stappen moeten maken in de communicatie. De samenwerking tussen de verschillende communicatiemiddelen als Facebook, de website en Twitter moet bij voorbeeld beter.’

Termijn en doelstelling voorzitterschap

‘De eerste vijf thuiswedstrijden is al gebleken dat we hier in de Adelaarshorst een unieke voetbalsfeer kunnen creëren met z’n allen. We staan hartstikke goed te boek in het land. De vraag is hoe we dat kunnen gebruiken. De status van cultclub die we nu hebben moeten we kapitaliseren, ook in de regio. Ik zie zelf drie speerpunten:

1.  Aanpassing stadion; noodzakelijk voor de stap naar een structurele eredivisieclub;
2.  De jeugdopleiding weer nieuw leven inblazen;
3.  Onze sociaalmaatschappelijke activiteiten nog meer zichtbaar maken.

‘Ik heb zelf geen heldere termijn voor ogen, zolang de mensen het leuk vinden dat ik het doe blijf ik. Heel belangrijk is voor mij dat het gezamenlijke enthousiasme binnen de club ook blijft, ik doe het als voorzitter natuurlijk niet alleen. De uitdaging ligt er voor mij om de club daadwerkelijk structureel naar een hoger niveau te brengen zowel op sportief als financieel gebied.’

Zijn de FC Twentebusjes in Deventer straks weg?

‘Dat die FC Twentebusjes door de stad rijden stoort veel mensen. Maar destijds is de beslissing om voor de samenwerking met FC Twente te kiezen op financieel valide gronden genomen. De omstandigheden zijn nu echter veranderd. We denken nu zo dat zelfs als een nieuwe jeugdopleiding per saldo, dus na aftrek van het rendement van opgeleide talenten, geld zou kosten we het toch moeten doen vanwege de versterkte binding met de stad en regio die het oplevert  en  de emoties bij de achterban. Twee Eagles-iconen, John Oude Wesselink en Henk ten Cate hebben zich daaraan verbonden; dat verhoogt de kans van slagen. Hier huisvesten lukt overigens niet; we zullen daarvoor elders  accommodatie moeten zoeken.’