Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft de samenwerking tussen de Supportersraad Go Ahead Eagles en de club, de afgelopen jaren veel successen gekend. Er is een winddoek geplaatst in de hoek van de Brinkgreverwegtribune, evenals een nieuw urinoir met scherm. Ook is op verzoek van de Supportersraad het grote hek van de hoofdingang geopend op wedstrijddagen en worden er mobiele toiletruimten gehuurd die bij de Leo Halle tribune staan bij goed bezochte wedstrijden. Ook is
in overleg met de Supportersraad een hekje geplaatst op de Brinkgreverwegtribune tussen de vakken  en de betonnen wand, waardoor supporters meer vrijheid hebben gekregen op de B-side en in het vak mogen zitten of staan waar ze willen. Het grootste succes is misschien wel het invoeren van de  uitkaart geweest, gekoppeld aan een uitreisreglement. Dit heeft geleid tot structureel goed gedrag  van de supporters bij uitwedstrijden, waardoor het mogelijk werd voor de club om steeds vaker, in
onderhandelingen met de clubs die we bezoeken, toestemming te krijgen voor een autocombi in plaats van een buscombi.

Er is echter naast de behaalde successen sprake van punten die verbeterd kunnen en moeten worden. Eén van die verbeterpunten is de communicatie naar jullie, de supporters. Ook moet het makkelijker worden voor jullie om je met vragen te wenden tot de Supportersraad. Om deze en andere verbeteringen te verwezenlijken gaat de Supportersraad vernieuwen. Daar hebben we jullie voor nodig! Zonder vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor Go Ahead Eagles en haar supporters, kan er geen Supportersraad bestaan.

Wat doet de Supportersraad?
De Supportersraad is een groep van vertegenwoordigers van jullie, de supporters van onze prachtige club. De Supportersraad is een adviserend orgaan. We overleggen periodiek (eenmaal per 6 weken) met de club om vragen of wensen van supporters te bespreken. De club betrekt de Supportersraad waar mogelijk bij veranderingen in het stadion die impact hebben op de supporters en de Supportersraad adviseert waar nodig. Bij een conflict tussen supporters en de club, kan de Supportersraad bemiddelen en een advies uitbrengen. Het mandaat van de Supportersraad
beperkt zich wel tot het geven van advies, de Supportersraad heeft geen zeggenschap over beleidsbeslissingen. De Supportersraad heeft ook geen zeggenschap over de beslissingen van derde  partijen, zoals clubs en gemeenten die we bezoeken.

Wat gaat er veranderen?
De komende tijd zullen jullie veel verandering gaan zien bij de Supportersraad in de manier waarop we met jullie communiceren. Op allerlei manieren (internet, Eagles krant, noem maar op) zullen we jullie informeren over de onderwerpen die de Supportersraad met de club bespreekt en houden we
jullie op de hoogte over lopende activiteiten. Nog een belangrijk speerpunt van de Supportersraad is een verbetering van de communicatie met de club.

Er zullen twee soorten leden zijn in de nieuwe Supportersraad:
1. actieve leden die zich willen inzetten voor overleg met de club, voor het behandelen van vragen van supporters en die bereid zijn aan de slag te gaan met diverse onderwerpen, zoals de voortdurende communicatie met de supporters;
2. passieve leden die in periodieke vergaderingen (eenmaal per 6 weken) met de actieve leden zorgen voor een brede vertegenwoordiging van de supporters.

De Supportersraad wil er voor zorgen dat haar leden bij de supporters bekend zijn en makkelijk te bereiken zijn voor iedereen die een vraag heeft. De nadruk voor leden van de Supportersraad komt op een goede vertegenwoordiging van tribunes en supportersgroepen te liggen, niet op vertegenwoordiging van vakken.

Word lid van de Supportersraad!
Ben jij een fanatieke, enthousiaste supporter van Go Ahead Eagles die zich graag wil inzetten voor onze prachtige club en haar supporters? Is mondelinge en schriftelijke communicatie één van je kwaliteiten en wil je die graag inzetten voor je club? Is Go Ahead Eagles jouw passie en ben je bereid en in staat om wat tijd te steken in de voortdurende samenwerking tussen de supporters en de club? Dan is een actief lidmaatschap aan de Supportersraad iets voor jou! Of wil je je graag inzetten voor Go Ahead Eagles maar kun je hiervoor weinig tijd vrijmaken? Word dan passief lid van
Supportersraad en wees een stem voor je medesupporters. Zonder vrijwilligers kan de Supportersraad niet bestaan, we hebben jouw hulp nodig!

Vul het lidmaatschapsformulier in en meld je aan als lid van de Supportersraad!

Vragen?
Wil je een vraag stellen aan de Supportersraad? Stuur dan een email naar:
supportersraadgae@hotmail.com

Inschrijfformulier Supportersraad Go Ahead Eagles

Plak het formulier in een email en stuur het naar: supportersraadgae@hotmail.com

Ja! Go Ahead Eagles is mijn passie en ik wil graag meedenken en praten over supportersgerelateerde
onderwerpen.

Persoonlijke gegevens
Naam: ………………………………….
Adres: ………………………………….
Postcode: ………………………………
Woonplaats: ……………………………
Telefoonnummer: ………………………
Email: ……………………………………
Beroep: ………………………………….
Leeftijd: ………………………………..

Ik denk dat ik een bijdrage kan leveren aan de Supportersraad omdat ………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Soort lidmaatschap
(weghalen wat niet van toepassing is)
– Ik ben bereid en in staat om tijd te investeren in de Supportersraad en wil mij inschrijven als actief lid.
– Ik wil een stem zijn voor mijn medesupporters en wil mij inschrijven als passief lid.

Supportergegevens
Tribune: ………………………………..
Vak: …………………………………….
Stoel (indien van toepassing): ……..

De volgende vergadering voor passieve en actieve leden is op dinsdag 26 oktober 2010 om 20:00 uur.

De informatie die met dit formulier wordt verstrekt, wordt als vertrouwelijk behandeld en is uitsluitend bedoeld voor gebruik