De Supportersvereniging  van Go Ahead bestaat 80 jaar. In al die jaren werd er door heel veel vrijwilligers ontelbaar veel vrije uren in de club gestoken. Dat was in goede jaren wat makkelijker dan in slechte. Een mooier cadeau dan de promotie naar de Eredivisie, juist nu, is dus voor iedereen binnen de SV dan ook niet denkbaar. Wat regelmatig onderbelicht is gebleven is dat de SV ook een belangrijke financiële steunpilaar is onder de club. Daar willen we vanaf nu verandering in brengen. Ik spreek daarover met Thea Norder, 2e penningmeester en coördinator activiteiten van de SV.

Thea: ‘De belangrijkste inkomstenbron van de SV komt uit de catering. We runnen  de verkooppunten in het stadion (behalve de Business-lounge, red.). We betalen daarover pacht aan de club en een bepaald –gestaffeld -percentage van de omzet. Op financieel gebied voeren we altijd een heel zuinig beleid. In de periode dat het stadion werd opgeknapt (2006) hebben we ons huidige supportershome casco opgeleverd gekregen: we hebben zelf alles ingericht en daarvoor onze eigen financiële middelen aangewend. Dat kon maar het was desondanks geen goedkope klus….’

Sparen én uitgeven

Na die verbouwing is de SV weer flink gaan sparen. ‘Met het oog op een mogelijke definitieve verbouwing van het stadion of nieuwbouw en een daarmee samenhangende verplaatsing en herinrichting van het home,’ verduidelijkt de penningmeester. ‘Ondertussen hebben we wel diverse verzoeken van de club kunnen honoreren. Dat deden we graag omdat de club elke euro drie keer moet omdraaien voordat ze die kunnen uitgeven. Er kwamen onder meer nieuwe hartslagmeters, dug-outs op het trainingsveld, een behandelbank voor fysiotherapie, een vernieuwde biljarttafel voor het spelershome; de inrichting van een krachthonk. Dit alles bij elkaar kostte ons zeker 30.000 euro.’

Die nieuwbouw zit er dus voorlopig niet in. Maar door de onverwachte promotie zal de SV eerder en op een andere manier van de gespaarde gelden gebruik gaan maken. Spelen in de Eredivisie is mooi maar het brengt natuurlijk veel extra kosten met zich mee. Voor de SV betekent dat onder meer uitgaven aan de volgende zaken:

·         Nieuwe geluidsinstallatie

Er komt een nieuwe geluidsinstallatie in het stadion; de oude gaf teveel problemen en bleek kwalitatief onvoldoende ook nadat er maar liefst 20.000 euro extra in was geïnvesteerd. Zeker nu er meer bezoekers naar het stadion gaan komen is een professionele installatie die ook gangbaar is in andere eredivisiestadions noodzakelijk. De onderhandelingen zitten in de afrondende fase, maar dat een forse investering noodzakelijk is staat inmiddels wel vast.

·         Nieuwe muntautomaten

Er zijn inmiddels nieuwe muntautomaten geplaatst in het supportershome: kosten 15.000 euro. Er komen geen nieuwe automaten bij de IJsseltribune vanwege de hoge storingsgevoeligheid van die automaten in de buitenlucht.

·         Nieuwe verkooppunten

— Een extra verkooppunt tussen de B-side en de  IJsseltribune:  casco 20.000 euro. Daarna moet het nog worden ingericht.

— Een nieuw verkooppunt voor het (verplaatste) uitvak. Het huidige is arbotechnisch niet meer verantwoord. Onze vrijwilligers moeten veilig kunnen werken en de ruimte hebben.  

— Daarnaast komen er twee extra pooluntis (koelcontainers) om onze vrijwilligers te ontlasten. Totale kosten circa € 25000,-.

·         Bijdrage actie Middenstip

De penningmeester: ‘We hebben toegezegd om de opbrengst van deze, nog lopende en zeer sympathieke actie te verdubbelen. Ook wij zijn blij dat er echt gras in de Adelaarshorst blijft liggen. Dat is wel een kostenpost van maximaal 65.000 euro. Hoewel de actie nog niet is beëindigd en het niet zeker is of het einddoel (6500 m2 verkocht à 10 euro, red.) wordt gehaald moeten we dit bedrag dus wel reserveren.’

Heel veel geld in korte tijd

De Sv is deze twee maanden dus heel veel geld aan het investeren: minstens 1,5 ton euro komt zo uiteindelijk weer ten goede aan de club. Natuurlijk teert de vereniging behoorlijk op de reserves in en zal ze het de komende periode flink rustiger aan moeten gaan doen. Daar staan dan wel extra cateringinkomsten tegenover omdat er meer bezoekers gaan komen in de Adelaarshorst.

Nieuwe vrijwilligers en bestuursleden welkom!

The doet nog een oproep: ‘We beschikken nu over een vast team van 75 vrijwilligers per wedstrijd. Maar door de toestroom aan nieuwe supporters kunnen we nog nieuwe vrijwilligers gebruiken voor de verkooppunten bij de IJsseltribune en het supportershome.

Alle vrijwilligers ontvangen een gratis seizoenkaart. Voorwaarde is wel dat je minimaal 15 van de 17 wedstrijden beschikbaar bent. Bedenk hierbij dat het vanwege je werkzaamheden niet mogelijk is om de volledige wedstrijd te zien.  Wel gaan de verkooppunten dicht als de wedstrijd begint. Vrijwilligers kunnen dan ook de wedstrijd volgen. Opgave kan via info@sv-gae.nl .

Daarnaast willen we het bestuur van de SV uitbreiden naar zeven leden. Ook hiervoor zoeken we mensen die de club een warm hart toedragen en hier wat uren in willen steken.’

Overige activiteiten

‘We hebben inmiddels meer dan 1000 leden, een mijlpaal in de geschiedenis van de SV! ,’ aldus een enthousiaste Thea. ‘Het 1000ste lid zal bij aanvang seizoen zeker in het zonnetje worden gezet. Er is ook een uitkaart geïntroduceerd  voor SV-leden: voor 170 euro krijg je vervoer naar alle 17 uitwedstrijden. Zie de info op deze site.

Op verzoek van de club komt er voorlopig nog geen overkapping bij het supportershome. Dit omdat het huidige supportersplein mogelijk een openbaar gebied wordt. Men wil voorkomen dat de overkapping dan wordt gebruikt door allerlei mensen die niets bij het stadion te zoeken hebben. ‘

Open mind

Thea wil nog wel aandacht voor het volgende: ‘Soms hebben we als SV last van negatieve beeldvorming. Er ontstaan discussies op de sociale media omdat men niet altijd goed op de hoogte is van alle feiten. We willen zo transparant mogelijk communiceren. Kom dus naar ons toe als er iets speelt! We staan altijd open voor supporters met vragen, een mening, suggesties of ideeën. Tijdens de wedstrijden maar ook daarbuiten. graag! Alle reacties nemen we serieus en bespreken we eventueel binnen ons bestuur. ‘

‘De verstandhouding met de club is de laatste jaren trouwens behoorlijk goed. We zijn het natuurlijk niet altijd met elkaar eens maar dat is logisch omdat we nu eenmaal vanuit verschillende invalshoeken tegen zaken aankijken. Daarnaast werken we ook prima samen met het sfeerteam ADHD, die ook een plekje hebben op onze website’ besluit Thea.