Go-Ahead Eagles supporters Sander en Remco lopen marathon door ‘Big Apple’ voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)

Op zondag 16 oktober rondom de wedstrijd Go-Ahead Eagles-Cambuur gaan supporters
collecteren om deze supporter en KiKa hun steun te geven. Ook zullen op het middenterrein
bij de hoofdingang KiKaberen en sleutelhangers verkocht worden.
Sander van der Kous en Remco Samuels lopen op 6 november de marathon van New York.
De 42,2 kilometer door ‘The Big Apple’ staan meter voor meter in het teken van KiKa:
Kinderen Kankervrij.
Run for Kika gaat met 135 Nederlandse lopers naar New York. De groep vertrekt gezamenlijk
op donderdag 3 november. Onlangs zijn de 135 lopers door Piet Zoomers voorzien van
vrijetijdskleding.

KiKa is opgericht in 2002 om te kijken of er meer geld beschikbaar kon komen voor
onderzoek naar kinderkanker. In 1960 genas 15 % van de kinderen die kanker kreeg in 2006
70% en in 2008 75% .
Het doel van KiKa is dat in 2025 95 % van de kinderen die kanker krijgen te genezen.
Wat doet Kika: werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in
Nederland
Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar
willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en
strijd. Want door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de therapie
vervelende bijwerkingen ontstaan
Een bijdrage voor KiKa kunt u per bank of giro overmaken op giro 8118 KiKa o.v.v. Big
Apple-Sander v.d. Kous
U kunt ook een eenmalige machtiging afgeven, of betalen middels Ideal via
www.runforkika.nl/newyork Onder het kopje “Sponsor nu” kunt u daar Sander van der Kous
of Remco Samuels en Kika steunen.