Enige tijd geleden hebben we jullie gevraagd om input te leveren voor onze nieuwe website. Het is gebleken dat dit onderwerp behoorlijk bij jullie leeft want we hebben heel veel positieve reacties gehad. Zoals beloofd: onder alle inzenders hebben we een prijs verloot. De gelukkige winnaar is geworden Herman Regterschot. Hij ontvangt het boek ‘Pieken en Dalen’ van Robert Bugter.

Nogmaals willen we Iedereen bedanken die heeft gereageerd.

Er is een websiteteam gevormd en we zijn serieus aan de slag gegaan.  Inmiddels hebben we een aantal mensen benaderd die hadden aangegeven wel iets te willen gaan doen. Er begint zich dan ook een boeiend team te vormen. De website begint vorm te krijgen en de uitkomsten van de enquete zullen grotendeels de inhoud gaan bepalen. We houden jullie op de hoogte.