Het bestuur van de Supportersvereniging Go Ahead Eagles heeft in haar nieuwe samenstelling een frisse start gemaakt. De nieuwe bestuursleden Roel de Hoop, Geke Grootenhuis en Fabian Driessen zijn hartelijk welkom geheten en enkele functies en taken zijn opnieuw verdeeld. Zo moest de functie van voorzitter opnieuw worden ingevuld door het vertrek van Manuela Hannink. Het bestuur prijst zich gelukkig dat de gewenste uitbreiding naar zeven leden eindelijk is gerealiseerd en zal de nieuwe bestuursleden begeleiden en de ruimte bieden te groeien in hun nieuwe rol.
Edward Rondhuis zal het bestuur gaan leiden. Het belangrijkste doel is een dynamische vereniging met een heldere en transparante structuur, waar onze leden zich thuis voelen en onze medewerkers met veel plezier en toewijding hun taken kunnen uitvoeren. Om dit doel te bereiken is de inbreng van onze leden erg belangrijk, wij kunnen dit namelijk niet alleen. Heeft u ideeen of opmerkingen laat het ons weten. 

De nieuwe functie-, en taakverdeling vindt u hier.