In de nieuwsflits van september 2023 is vermeld dat wij op 7 oktober tijdens de wedstrijd tegen Heracles verwachtte te kunnen starten met de pilot van de zelftaps bij de B-side tribune. Helaas is door technische omstandigheden het niet mogelijk gebleken om alles voor deze wedstrijd gereed te hebben. Wij streven er naar de pilot zo snel mogelijk te starten. Mochten wij duidelijk hebben wanneer de zelftaps beschikbaar zijn dan zullen wij jullie hierover informeren.

Meer informatie over de zelftaps:

Bij de B-side tribune gaan we een pilot starten met 3 zelftaps voor bier. Hierdoor kan er ook tijdens de wedstrijd bier worden gehaald. Hiermee hopen we de drukte bij de verkooppunten tijdens de rust te verminderen. Bij de zelftaps wordt betaald met pin en kan je maximaal 3 biertjes tegelijk tappen. Wanneer deze pilot een succes wordt, zullen we ook op de andere tribunes zelftaps gaan plaatsen.