Woensdag 3 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Supportersraad  heeft de politieke partijen welke in Deventer meedoen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gevraagd te reageren op een aantal ‘rood-geel’ getinte vragen. Hieronder vindt u de reacties van de verschillende partijen. Doe er u voordeel mee en breng aanstaande woensdag uw stem uit.

 
 
Hoe staat uw partij tegen betaald voetbal in het algemeen en Go Ahead Eagles in het bijzonder?
SP: Betaald Voetbal is niet in de eerste plaats sport maar vooral een cultureel evenement. GAE is een voorbeeld en zet Deventer wekelijks positief op de kaart.
VVD: Positief. Betaald voetbal is een bedrijfstak en GAE moet in zijn eigen exploitatie kunnen voorzien. Geen financiële steun dus met uitzondering van de maatschappelijke rol van de club, daar moet wat tegenover staan.
TON: Positief, GAE zorgt elke 2 weken voor volksvermaak en hoort daarvoor steun te ontvangen.
Sprookjespartij: Van groot maatschappelijk belang. Gemeente moet opvolger Pasveer sponsoren en GAE moet terug naar de Eredivisie, is goed voor onderlinge binding burgers.
G.L.: Positief, GL heeft in 2003/ 2004 veel gedaan aan het bereiken van een politiek compromis om GAE te behouden.
C.U.:Zelf geen liefhebber, collega’s wel. Negatief over geweld dat onder controle is.
CDA: Positief
PVDA: Draagt bij aan positieve imago van Deventer, is een uithangbord en zorgt voor binding en samenhang.
ADB.
APB: Positief.
D66: Positief over o.a. financiële situatie, inzet vrijwilligers, sportieve prestaties, renovatie stadion. Ziet club en spelers als rolmodellen voor breedte sport, Cruyff veldjes etc.
Is uw partij van mening dat Go Ahead Eagles bij Deventer hoort, of zou de stad wel zonder profclub kunnen?
SP: GAE hoort bij Deventer zoals Bijtjes en de IJssel.
VVD: GAE en Deventer zijn al heel lang met elkaar verbonden en dus hoort GAE bij Deventer. Los van de vraag of een stad zonder betaald voetbal club kan. Maatschappelijke rol belangrijk maar niet onmisbaar.
TON: Is trots op GAE en de club hoort bij de stad wil over 30 jaar nog steeds naar GAE kunnen gaan.
Sprookjespartij: Wil dat een faillissement nooit aan de orde kan komen. Daar kunnen en willen we dus niet zonder. GAE i.  Deventer.
G.L.: Positief over toegenomen maatschappelijke betrokkenheid en voorbeeldfunctie van voetballers voor jeugd en amateurssporters.
C.U.:  Ja, verdwijnen zou spijtig zijn, jammer voor Deventer.  Hebben er geen geld voor over. Positief over financieel orde op zaken brengen van bestuur..
CDA: Zonder meer.
PVDA: Zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, Deventer zonder GAE is moeilijk voor te stellen.
ADB.
APB: Vraag is niet aan de orde.
D66: Verdwijnen zou jammer zijn.
Stadion De Adelaarshorst ligt in het hart van een woonwijk, met een slechte ontsluiting. Vindt uw partij het een goed idee dat Go Ahead Eagles het stadion gaat uitbreiden?
SP: Uitbreiding door verbouwing L. Halle en andere tribunes. Wel goede voorzieningen voor fietsers en gratis busvervoer naar stadion vanuit wijken.
VVD: Uitbreiding op basis van een realistische behoefte. Daarna de vraag of dat op huidige locatie kan. Stadion voldoet aan huidige eisen.
TON: Kan daar blijven, de gemeente moet investeren in de infrastructuur en zorgen voor een goed multifunctioneel stadion. Ook voor b.v. concerten, rommelmarkten en autoshows. Buurt is positief over stadion.
Sprookjespartij: Opknappen of nieuwbouw op huidige plek is het beste. Anders nieuwbouw in Deventer.
G.L.: Adelaarshorst is verweven met de buurt en uitbreiding komt gedeeltelijk ook ten goed e aan de omgeving. GL heeft daar geen moeite mee.
C.U.: Als veiligheid beheersbaar blijft is geringe uitbreiding op huidige locatie haalbaar.
CDA: Moet club zelf uitmaken.
PVDA: Hangt van de plannen en de effecten op de omgeving af. Mogelijk bieden aanpassingen Veenweg een oplossing. Parkeerproblemen moeten wel opgelost worden. Club moet zelf financiële haalbaarheid in het oog houden.
ADB.
APB: Positief mits integratie met verbeteringsproces voorstad oost, dus slim opereren.
D66: Uitbreiding op huidige plaats is een optie, wel ontsluiting en parkeren goed regelen. Parkeren elders en met bussen naar Stadion.
Er is verdeeldheid in Deventer over een eventueel vertrek uit De Adelaarshorst naar bijvoorbeeld een bedrijfsterrein, waardoor er een betere ontsluiting is en minder overlast voor bewoners. Wat is het standpunt van uw partij?
SP: Stadion en ligging zijn uniek. Niet wegstoppen op een bedrijventerrein. Bewoners hebben er geen last van en willen het daar houden.
VVD: Discussie op dit moment niet voeren gezien economische omstandigheden.
TON: Op huidige locatie kan en prima stadion blijven bestaan maar als de club dat wil dan is verhuizing ook een optie. Mensen moeten wel op de fiets naar het stadion kunnen.
Sprookjespartij: Volksclub niet weghalen uit de stad. Overlast beter bestrijden.
G.L.: Tegen vertrek naar betonkolos waarin maatschappelijke betrokkenheid niet realiseerbaar is. Multifunctioneel gebruik was een Europese eis bij toekenning subsidie. Maakt GAE ook kwetsbaar en afhankelijk van vastgoedmarkt. Ook ontstaan files terwijl nu veel mensen op de fiets komen.
C.U.: Als GAE op een veel hoger niveau gaat voetballen dan moet nagedacht worden over een verhuizing naar een bedrijventerrein. CU werkt daar aan mee.
CDA: Moet club zelf uitmaken.
PVDA: Adelaarshorst is deel van de GAE traditie en zolang wijk en club met elkaar uit de voeten kunnen is verhuizen niet nodig.
ADB.
APB: Club hoort daar waar ze nu zit, wel nog meer inhoud geven aan maatschappelijke rol in de buurt waardoor nog meer begrip en draagvlak voor de plannen zou ontstaan.
D66: Bouw op bedrijventerrein is een optie en heeft voordelen op het vlak van comfort, veiligheid en commercie. Huidige unieke Engelse locatie in woonwijk is iets waar supporters van andere clubs jaloers op zijn. Gezien gemeentelijke bezuinigingen heeft nieuwbouw geen prioriteit.
In diverse steden sponsort de gemeente of de regio de voetbalclub door onder meer reclameborden af te nemen of als sponsor op het shirt te gaan staan. Zou dat in Deventer ook tot de mogelijkheden behoren?
SP: Geen sponsoring met gemeenschapsgeld. Voetbal is van supporters en niet van de commercie. Wel geld voor een goed supportersbeleid en voor een echte supporterscoördinator
VVD: Gemeenschapsgeld is door burgers opgebracht en er is geen enkele reden te bedenken waarom de gemeente de ene club wel en de andere niet zou sponsoren. Niet sponsoren want dat is geld ten behoeve van de exploitatie.
TON: Geld hoeft niet naar sponsoring te gaan maar naar ondersteuning van de club. Geen blanco cheques. Er is overigens sprake van een goed financieel beleid. Grote mate van zelfstandigheid.
Sprookjespartij: Nieuwe keeper sponsoren en positief tegenover alle vormen van sponsoring.
G.L.: Ligt gezien komende bezuinigingen niet voor de hand.
C.U.: Een paar stoelen of een klein skyboxje vinden we genoeg.
CDA: Gemeente moet processen faciliteren maar exploitatie niet financieel steunen.
PVDA: In financieel gezonde tijden een afweging maar gezien de komende bezuinigingen geen prioriteit. Mede door gezonde financiële situatie club.
ADB.
APB: Wil plan aangaande nog meer maatschappelijke betrokkenheid zien en daar dan een deal over maken.
D66:De komende jaren moet de gemeente fors bezuinigen; het is de vraag of de gemeente haar huidige uitgaven om de stad te promoten op peil kan houden.