Het einde van de zittingstermijn van twee jaar van het huidige bestuur van de Supportersraad is in zicht. De huidige bestuursleden staan voor de keuze of zij zich verkiesbaar willen stellen voor dezelfde of een andere functie in het bestuur.

 

De afgelopen twee jaren stonden voor dit bestuur en de Supportersraad in het teken van het verbeteren van de samenwerking met Go Ahead Eagles en het verbeteren van de communicatie naar de supporters. Hier is de Supportersraad voor een groot deel in geslaagd. De Supportersraad is als onafhankelijke spreekbuis van de supporters een serieuze gesprekspartner voor Go Ahead Eagles. Geregeld wordt de Supportersraad om advies gevraagd, of wordt door de Supportersraad ongevraagd advies gegeven en in veel gevallen is dit advies ook opgevolgd. Met de website www.sr-gae.nl is een goed middel gerealiseerd om supporters te informeren. Ruimte voor verbetering is er echter altijd. Zo wil Supportersraad meer zichtbaar zijn en daardoor meer draagvlak creëren bij de supporters. Dit is de uitdaging die het nieuwe bestuur en de Supportersraad in de komende jaren te wachten staat.

 

Hans Stokkink heeft al aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter. Hans geeft aan met plezier deze jaren voorzitter te zijn geweest, maar dat hij vindt dat de rol van secretaris beter bij hem past. Daarom zal hij zich verkiesbaar stellen voor die rol. De huidige secretaris Evert-Jan Groothedde zal zich niet voor deze rol herkiesbaar stellen.

 

De verkiezingen

De Supportersraad schrijft met dit bericht de bestuursverkiezingen uit voor de zittingstermijn 2013-2014. Leden van de Supportersraad kunnen zich verkiesbaar stellen door voor 31 oktober 2012 een e-mail te sturen naar supportersraadgae@hotmail.com met opgave van functie en motivatie. In de vergadering van maandag 5 november worden de verkiezingen gehouden.

 

Ook supporters die nu geen lid zijn van de Supportersraad, mogen lid worden en zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Heb jij ideeën over hoe de Supportersraad zich kan verbeteren? Wordt dan lid van de Supportersraad en praat mee over supportersgerelateerde zaken. Ook als je geen belangstelling hebt voor een functie in het bestuur maar wel wilt helpen in het vertegenwoordigen van de supporters van Go Ahead Eagles, ben je van harte welkom. Wil je zonder verplichting aanschuiven bij een vergadering om te kijken hoe dit gaat? Stuur dan een e-mail naar supportersraadgae@hotmail.com. Je bent van harte welkom. Op maandagavond 6 augustus en maandagavond 1 oktober vergaderen de leden van de Supportersraad onderling en op maandagavond 3 september vergadert de Supportersraad met de vertegenwoordigers van Go Ahead Eagles. Op www.sr-gae.nl/vergaderingen vind je ongeveer een week voor de vergadering de agenda.

 

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Of wil je lid worden van de Supportersraad? Stuur dan een e-mail naar supportersraadgae@hotmail.com. Of kijk voor meer informatie, onder andere over de bestuursfuncties, op www.sr-gae.nl/nieuws