Het is vandaag maar liefst 90 jaar geleden dat de Supportersvereniging van Go Ahead Eagles werd opgericht. Een bijzonder moment om even bij stil te staan.

Bij onze club kent de term ‘vereniging’ een dubbele betekenis. Enerzijds geeft het de juridische vorm weer waarbinnen alle door en voor supporters verrichte activiteiten plaatsvinden. Anderzijds, en daar gaat het natuurlijk om, VERENIGT het daadwerkelijk supporters van onze roodgele trots. Ongeacht afkomst, geloof, huidskleur of wat dan ook, iedereen is welkom en het Supportershome biedt voor velen echt letterlijk een thuis.

De activiteiten van de SV zijn in de loop van de tijd aanzienlijk uitgebreid en gaan dan ook veel verder dan alleen het beheer van de horeca bij thuiswedstrijden.
Toen de club aan het begin van deze eeuw dreigde om te vallen, stond de Supportersvereniging met door haar destijds opgebouwde financiële reserves de club op alle mogelijke manieren bij, middels het betalen van graszaden tot de aanschaf van taperolletjes.
In 2006 demonteerden meer dan 50 vrijwilligers 3.600 stoeltjes uit het stadion van AZ om deze vervolgens in De Adelaarshorst te herplaatsen.
En in het recentere verleden is de muur aan de Vetkampstraat door vrijwilligers op geweldige wijze gerestaureerd nadat deze door een storm tegen de grond was gegaan.
Maar ook ‘buiten het voetbal om’ streeft de Supportersvereniging ernaar om een duurzame bijdrage aan de Deventer gemeenschap te leveren. Het organiseren van een diner voor dak- en thuislozen in het Home en het inzamelen van boodschap-pakketten voor minima vormen hier voorbeelden van.

Het bovenstaande wordt allemaal mogelijk gemaakt door de inzet van ruim 100 vrijwilligers, waarvan een aantal al meer dan 25 jaar meedraait. Hier mogen we met elkaar best een beetje trots op zijn.

Dus laten we vandaag toasten op de verjaardag van onze Supportersvereniging en op naar de 100 jaar!