Na aanleiding van de verplichte combi regelingen tegen Willem 2 en FC Groningen in combinatie met een vrije kaartverkoop, heeft de supportersvereniging samen met de supportersraad besloten de KNVB schriftelijk om opheldering te vragen.
Om de KNVB de tijd te gunnen te reageren hebben wij besloten de brief nog niet te publiceren. De reactie is nog altijd uit gebleven, maar de gebeurtenissen van hedenavond heeft ons doen besluiten om toch naar buiten te treden.

Vanavond hebben supporters van Go Ahead Eagles welke in onze ogen volkomen legaal een kaart voor de wedstrijd in Groningen hebben weten te bemachtigen, er wordt tenslotte een vrije kaartverkoop gehanteerd, namelijk een mail ontvangen met de mededeling dat hun kaarten zijn geblokkeerd. De mail is doodleuk na kantoortijd verzonden zodat er niemand meer bereikbaar is om vragen van onze supporters te beantwoorden. De inhoud luidt als volgt:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft kaarten gekocht op de thuistribune voor de wedstrijd FC Groningen – Go Ahead Eagles. Uit intern onderzoek, in overleg met de politie Groningen, is een sterk vermoeden ontstaan dat u geen supporter bent van FC Groningen. FC Groningen verkoopt alleen kaarten voor de thuistribunes aan eigen supporters.

De door u gekochte kaarten zijn inmiddels geblokkeerd en geven geen toegang tot het stadion. Toegangskaarten voor uitsupporters zijn, conform het KNVB reglement, alleen via de uitspelende club te verkrijgen.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijk groet,

FC Groningen supporterszaken

Go Ahead Eagles en de gemeente Deventer zijn in gesprek gegaan met de gemeente Groningen en FC Groningen in een poging om de zaak omtrent de reeds verkochte kaarten goed op te lossen. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid. Go Ahead Eagles is buitengewoon ontstemd over de gang van zaken en zal deze zaak bij de KNVB aanhangig maken. U vindt hier de berichtgeving op de site van de club.

 

Bijzonder dat er wordt verwezen naar de reglementen van de KNVB terwijl de club zelf de regels vrij interpreteert. Het zal ons niet verbazen wanneer dit ook op de wedstrijddag zelf gebeurd, dat is namelijk geen uitzonderlijke situatie.

De brief aan de KNVB, met een cc. naar het ministerie van veiligheid en jusitie vindt u hieronder.

 

KNVB afd. veiligheid

Cc: Ministerie van veiligheid en Justitie

Betreft: verzoek onderzoek kaartverkoop

Deventer, 22-01-2015

Geachte heer/mevrouw,

De Supportersvereniging Go Ahead Eagles heeft met verontwaardiging de ontwikkelingen rond de kaartverkoop van de uitwedstrijden tegen Willem2 en FC Groningen gevolgd. Voor beide wedstrijden is er aan de supporters van Go Ahead Eagles een verplichte buscombi opgelegd. De onderbouwing in beide vooroverleggen rechtvaardigt in onze ogen geenszins een dergelijke vervoerswijze voor onze supporters. Helaas blijken dit geen incidenten te zijn hebben wij eerder ervaren. De wedstrijd in Tilburg kent geen recente historie en de sfeer in het uitvak in Groningen was tijdens het afgelopen seizoen buiten gewoon prettig, wat overigens ook door politie en stewards welke wij persoonlijk hebben gesproken als dusdanig is ervaren. Twee incidenten welke in het vooroverleg FC Groningen zijn benoemd hebben ruim na afloop van de wedstrijd plaatsgevonden. Eén betrof een auto welke klaarblijkelijk van de voorgeschreven route was afgeweken en het tweede incident vond plaats in Zwolle en had geen relatie met deze wedstrijd. Van beide incidenten zijn de betrokkenen bekend en is een dadergerichte aanpak mogelijk. Wij zijn dan ook erg teleurgesteld dat al onze supporters, welke op een uiterst sportieve wijze onze club willen steunen worden veroordeeld tot een vrijheid berovende buscombi. Het schriftelijke verzoek vanuit de BVO aan de burgemeester van Groningen om dit besluit te herzien, is zonder onderbouwing afgewezen.

Met afschuw en verbazing hebben wij vervolgens geconstateerd dat zowel in Tilburg als in Groningen ( bijlage 1, 2) een vrij kaartverkoop is/wordt gehanteerd, zonder clubcard verplichting dus. Dit compleet in strijd met de afspraken welke staan beschreven in : ‘Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid’. Namelijk; “Bij wedstrijden waarbij een verplichte vervoersregeling van toepassing is, moet de kaartverkoop op de wedstrijd dag hierop worden aangepast. Zo kan er bijvoorbeeld geen vrije kaartverkoop op de wedstrijddag plaatsvinden als er een buscombi is opgelegd.” Club en lokale driehoek in Tilburg maken het zelfs zo bont dat zij enkele dagen voor de wedstrijddag besluiten de afspraken uit het vooroverleg eenzijdig te negeren en een vrije kaartverkoop te hanteren aan de stadion kassa’s. ( zie bijlage 3 ) Erg bijzonder dat er vervolgens Go Ahead supporters de toegang tot het stadion wordt geweigerd terwijl zij volkomen legaal een kaart hebben weten te bemachtigen.

Wat heeft het voor zin om nog aan te schuiven aan het vooroverleg wanneer de clubs of de lokale driehoek eenzijdig de afspraken uit het vooroverleg aan hun laars lappen en simpelweg anders besluiten in strijd met de afspraken uit het ‘Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid’.

Go Ahead Eagles, de Supportersvereniging Go Ahead Eagles en de Supportersraad steken veel kostbare energie in het veiligheidsbeleid en volgen strikt de afspraken uit het veiligheidskader. Onze supporters welke uitwedstrijden willen bezoeken hebben allen een uitreisregistratie en ondergaan bijna wekelijks de ontberingen van een verplichte vervoersvorm. Wanneer elders in het land men zich echter niet conformeert aan het ‘Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid’, of zelfs compleet afspraken uit het veiligheidsoverleg negeert, heeft het geen zin meer hier nog veel energie in te steken en zelf wel het braafste jongetje uit de klas te zijn.

Voor ons is de maat vol. Wij eisen een gedegen onderzoek naar de besluitvorming omtrent de kaartverkoop rond deze twee wedstrijden en zijn erg benieuwd of bovenstaande clubs, dan wel de lokale driehoek van deze steden hebben gehandeld in strijd met de voorschriften welke beschreven staan in het ‘Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid’ . Verder zijn wij benieuwd welk sanctie beleid de KNVB hanteert wanneer clubs niet handelen conform deze afspraken. Tenslotte zijn de bepalingen “niet vrijblijvend” zo valt te lezen in dit zelfde handboek.

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

 

Edward Rondhuis                                                     Willem Vink
Voorzitter Supportersvereniging                            Voorzitter Supportersraad
Go Ahead Eagles                                                      Go Ahead Eagles

 

 

 

Thea Norder
Supporters coordinator
Go Ahead Eagles