Lange tijd zag het er naar uit dat de wedstrijd tegen SCTelstar van aankomende vrijdag alleen te bezoeken zou zijn met de bus. Deze gehate vervoersvorm werd door de autoriteiten in Velsen opgelegd. Na lang onderhandelen is er door Go Ahead Eagles met medewerking van de politie IJsselland toch een autocombi uit het vuur gesleept. Hulde hiervoor! Onderstaand de feiten vertaalt door de persvoorlichter.
 
Op 8 oktober jongstleden is het eerste vooroverleg geweest tussen SC Telstar, Go Ahead Eagles, de politie IJsselland en de politie Deventer over de status van de wedstrijd en eventuele combiplicht voor supporters van Go Ahead Eagles. De politie Kennemerland had met SC Telstar het standpunt ingenomen dat deze wedstrijd voor supporters van Go Ahead Eagles alleen per buscombi te bezoeken zou zijn.

 

Go Ahead Eagles als de politie IJsselland wezen erop dat beide partijen uitstekende ervaringen hebben opgedaan met een autocombi. Sinds de invoering van de uitkaart in 2008 zijn de autocombi’s zonder incidenten verlopen. We hebben dan ook nadrukkelijk geadviseerd de buscombi om te zetten in een autocombi.
Daags na het eerste overleg kregen we een draaiboek veiligheid van SC Telstar voor deze wedstrijd. In dat draaiboek was opgenomen dat het voor de aanhang van Go Ahead Eagles een buscombi zou worden en dat de kassa’s op de wedstrijddag open zouden zijn. Aangezien SC Teltar geen clubkaart heeft, zou dit dus vrije verkoop betekenen. Go Ahead Eagles heeft hiertegen geprotesteerd bij SC Telstar en de KNVB en duidelijk aangegeven dat vrije kaartverkoop niet strookt met een buscombi voor de tegenstander. Go Ahead Eagles heeft ook aangegeven dat de club geen enkele verantwoording wenst te dragen als er mensen buiten de combi reizen en kaarten aan de kassa kopen.
SC Telstar ging akkoord met het dichthouden van de kassa’s op de wedstrijddag. Vervolgens heeft Go Ahead Eagles haar eigen achterban laten weten dat SC Telstar uit een buscombi zou worden.
Dit leidde, niet verrassend en zeker begrijpelijk, tot onbegrip onder onze aanhang. Voor ons was dat een reden om vanuit Deventer de lokale driehoek (daarin is voor ons de politie aanspreekpartner) aan te dringen op een heroverweging van het besluit een buscombi op te leggen. Het bleek een vruchteloze poging.
Kort daarop werden wij geconfronteerd met een schrijven van de gemeente IJmuiden aan de Supportersraad, waarin stond dat de burgemeester nog geen beslissing had genomen over de status van de wedstrijd. Toen we om opheldering vroegen, kregen we te horen dat zo’n besluit hooguit twee weken voor de wedstrijd wordt genomen, maar een formaliteit is. De politie adviseert en dat advies wordt doorgaans overgenomen. Een hamerstuk dus. Niet vreemd, want de burgemeester vaart doorgaans blind op het onderbouwde advies van de politie.
Vorige week nam SC Telstar contact op met Go Ahead Eagles. Om commerciële redenen wilde SC Telstar naast de buscombi voor onze supporters toch de dagkassa openen. Wij hebben direct aangegeven hiermee niet akkoord te gaan. Sterker nog: Go Ahead Eagles overwoog in dat geval geen buscombi te organiseren.
Uiteindelijk bleek onze halsstarrige opstelling en de steun die we hierin volop kregen van de politie IJsseland een opening richting de goede kant. Afgelopen vrijdag kregen we te horen dat, indien de burgemeester van IJmuiden toestemming zou geven, de buscombi zou worden omgezet in een verplichte autocombi.
Vanmiddag (dinsdag 10 november) kregen we te horen dat de buscombi definitief is omgezet in een autocombi. Goed nieuws, al blijft het betreurenswaardig dat het zo lang heeft geduurd voordat er maatwerk is geleverd.
Dit nieuws betekent ook dat er geen bus zal rijden. Er waren slechts vier aanmeldingen. Zij krijgen bericht dat
Deelname aan de autocombi kost € 9,00 (inclusief administratiekosten). Wie mee wil met de autocombi kan zich tot vrijdag 13 november 09.00 uur per mail opgeven op:
uitwedstrijden@ga-eagles.nl.
SVP vermelden:
Naam
Adres & woonplaats
Nummer geregistreerde uitkaart
Kenteken auto waarmee wordt gereisd

Aangezien Go Ahead Eagles keer op keer veel misstanden constateert rond uitwedstrijden, waarbij regels worden genegeerd, houden wij als club dit seizoen een logboek bij over de misstanden. Dat weet de afdeling veiligheid van de KNVB en afgesproken is dat zij aan het einde van het seizoen onze bevindingen zullen krijgen.
Daarnaast is op de laatste vergadering van de SR afgesproken dat club en Supportersraad gezamenlijk optrekken als er misstanden rond uitwedstrijden worden geconstateerd. Wij hebben niet de illusie daarmee het probleem op te lossen, maar door de vinger op de zere plek te leggen, kun je wel wat bereiken.
Het feit dat wij zo lang met SC Telstar en de politie in gesprek waren, heeft ons doen besluiten te kiezen voor stille diplomatie. Je kunt je beter in de onderlinge gesprekken keihard opstellen dan dat je dat in het openbaar wordt. Dat werkt doorgaans contraproductief.