Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht vond in het stewardshome een terugkoppeling plaats van de eerder gehouden inloopavonden voor supporters. Aanwezig waren beoogd voorzitter Edwin Lugt, RvC-lid Marcel Wenting en zo’n 15 betrokken supporters.Ook was aangeschoven William van Hees, nieuw lid RvC en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor PR en Communicatie. Van Hees is commercieel directeur bij Fidder & Lohr. Hij wil de communicatie naar onder meer de supporters transparanter en directer gaan organiseren.

Inleiding

Lugt ter inleiding: ‘We hebben behalve de bijeenkomsten met supporters vier sessies met sponsors gehouden waarbij zo’n 100 personen aanwezig zijn geweest. Wij hebben vooral geluisterd. Daarnaast hebben we gevraagd aan de deelnemers of ze actief met ons wilden gaan meedenken in  groepjes/commissies e.d. en daar werd door meer dan 20 mensen positief op gereageerd. Alle input van sponsors, supporters hebben we meegenomen in een heisessie. De centrale vraag daarbij was hoe we al deze informatie konden vertalen in een visie en daarna in een concreet plan. Dit heeft geleid tot een 11-puntenplan dat we binnenkort gaan bespreken met het nieuwe bestuur.’
Edwin Lugt ging tijdens deze bijeenkomst aan de hand van zeven punten in op de door supporters geleverde input.

1.       Klantvriendelijkheid
2.       Bezoekersaantallen
3.       Communicatie
4.       Clubgevoel
5.       Technisch beleid
6.       Stadion
7.       Algemene zaken

1.Klantvriendelijkheid

De verplichte clubcard is voor velen een steen des aanstoots. Deze is niet verplicht vanuit de KNVB of de Jupiler League, maar opgelegd door de lokale Deventer driehoek (burgemeester, politiechef, officier van justitie).Ook de club wil het anders. De overwegingen daarbij zijn dat een clubcard geen garanties biedt (je kunt immers meerdere kaartjes kopen op vertoon clubcard) en hij bij veel mensen een negatieve lading heeft. Er zijn daarbij twee opties: aansturen op afschaffen of de kaart een andere lading geven, denk hierbij aan een soort membercard die veel andere clubs al gebruiken (silvercard bij Feyenoord etc.). Deze kan dan recht geven op kortingen of voorrang bij reserveringen.

Er was bij de aanwezigen verbazing over het feit dat tijdens GAE-Volendam veel Volendam-supporters in ‘gewone’ vakken zaten. Dat zou in principe een normale zaak moeten zijn maar andersom is dat voor GAE-supporters in andere stadions onmogelijk. Het algehele gevoel is dat GAE-supporters hetzelfde zouden moeten worden behandeld bij andere clubs voordat  we een dergelijke situatie nog eens toelaten.

De prijzen voor uitwedstrijden zijn met name hoog door duur busvervoer. De club gaat bekijken of er met andere vervoerders gunstiger afspraken te maken zijn bijv. vervoer tegen kostprijs.

Opmerkingen over willekeurig fouilleren, het in de rust onbereikbare supportershome (vanuit b-side) en een clubbeleid gebaseerd op incidenten worden meegenomen door het bestuur.

2. Bezoekersaantallen  

Lugt: ‘De actie’ stadion vol’ tegen FC Eindhoven was een succes maar zulke activiteiten moeten standaard vanuit de club geïnitieerd worden. Hier past het idee in om meer activiteiten rondom wedstrijden te plannen. Een idee waar mee gespeeld wordt is om in het volgend seizoen bepaalde thuiswedstrijden aan een bepaald thema op te hangen en zo mensen vroeger naar het stadion te laten komen.’

Prijzen seizoenkaarten: Prijs blijft gelijk omdat de insteek is dat GAE ook komend seizoen minimaal 17 thuiswedstrijden (exclusief play-offs) wil spelen. Overleg daarover in Zeist deze week. Dat kan bijvoorbeeld door amateurclubs toe te laten of een andere competitieopzet.

3. Communicatie

De huidige website is ondermaats. Er komt dan ook een nieuwe. William van Hees heeft het concept al gezien. Communicatie-uitingen als nieuwsbrieven bijv. een speciaal  voor supporters, worden opgepakt in het totale communicatiebeleid.

Er is nu een ‘tijdsgat’ tussen de sluiting van Ticketbox en de opening van de stadionkassa’s; wordt bekeken.

Het idee om een clubaccount op het forum te creëren waarbij supporters vragen kunnen stellen aan bijv. de voorzitter valt in goede aarde.

4. Clubgevoel

De afstand tussen club en supporters is soms groot. Heikel punt is de opstelling van de trainer en de beleving van de spelers. Trainer Ten Hag heeft, mede op zijn verzoek, met een aantal supporters een goed gesprek gehad over een aantal specifieke recente incidenten op dit gebied. Met de uitkomsten gaat Ten Hag aan de slag. Uitgangspunt is dat we  als club uitstralen dat je, in dienst van of werkzaam voor de club, trots moet zijn op het dragen van het roodgeel.

Het contact met oud-spelers moet verbeteren. Ze moeten meer bij de club worden betrokken. De eerste stappen zijn al gezet; meerdere initiatieven worden ontwikkeld.

Idee: Laat geschorste/geblesseerde spelers de wedstrijd volgen vanaf de b-side in plaats van standaard op de  hoofdtribune.

5. Technisch beleid

Lugt: ‘In het technisch beleidsplan van Ten Hag staat dat er gestreefd wordt naar dominant, aanvallend en technisch verzorgd voetbal. Dat voert hij in principe prima uit.  Neemt niet weg dat we bij voorbeeld graag wat opportunisme zouden zien in de laatste tien minuten als de stand daarom vraagt. Dit hebben we de trainer meegegeven. Het technisch beleidsplan zou ook openbaar moeten worden. Wordt aan gewerkt.’

Aankoopbeleid: Lugt: ‘We begonnen tijdens het aantreden van Edwin Mulder met 6 contractspelers en 13 huurspelers, tegenwoordig is dat zo ongeveer omgekeerd.  De doelstelling is om zoveel mogelijk spelers vast te leggen.
In het geval van de transfer van Joey Suk is er een grote fout gemaakt. We hadden een bankgarantie van Beerschot moeten verlangen, is niet gebeurd. en dat kost ons veel geld. Dit gebeurt dus nu niet meer, daar staat Marcel Wenting garant voor.’

Scoutingbeleid: Er zijn momenteel vier scouts in de regio actief, deze organisatie wordt verder uitgebouwd.

Jeugdopleiding: Lugt: ‘We gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden van herinvoering van de jeugdopleiding. Hier willen we een aantal oud-spelers bij gaan betrekken.’

In het eerder genoemde11-puntenplan staan initiatieven om de banden met amateurclubs uit de Stedendriehoek veel meer aan te halen.

6. Verbouw/nieuwbouw stadion

 Lugt:Er komt een aparte projectgroep voor dit onderwerp. Cruciaal is dat er meer faciliteiten zullen moeten worden geboden aan supporters en sponsors. Het stadion zit weliswaar nu ook niet vol maar een nieuwe mooie tribune/accomodatie met alle gewenste faciliteiten trekt nu eenmaal meer mensen aan. Helder is dat we niets gaan doen dat de financiële gezondheid van de club in gevaar kan gaan brengen. Cruciaal is ook dat bij een verbouwing de huidige karakteristieken en uitstraling van het stadion behouden blijven.’

Er wordt vanuit de aanwezigen nog gewezen op de altijd gesloten achteruitgang van de Brinkgreverwegtribune. Dat  kan problemen geven bij calamiteiten op die tribune. Wordt bekeken.

7.Algemeen

Voor wat betreft de uitzendtijden van de Jupiler League op tv is de Fox-deal bepalend. Het zou zo maar kunnen dat in het aankomend seizoen de wedstrijden niet meer allemaal op vrijdag worden gespeeld. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag zijn de speeldagenopties.

Contractbesprekingen: Edwin Mulder (ook na zijn aanstaande terugtreden) en Marcel Wenting doen de contractbesprekingen.