De vertegenwoordiging en ondersteuning van supporters van Go Ahead Eagles bestaat uit 3 groeperingen. De Supportersvereniging is de grootste en bestaat sinds 1933. Veel supporters zijn lid van de Supportersvereniging en zij verzorgt onder andere de catering in het stadion. De Supportersraad bestaat uit een groep vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd advies geven aan Go Ahead Eagles over alles wat supporters aangaat. Fan Support heeft als doel positieve verbinding te verkrijgen tussen supporters en Go Ahead Eagles en focust zich hierbij op de overenthousiaste supporters.

Go Ahead Eagles is continue op zoek naar verbeteringen om het belang van de supporter centraal te stellen. Het afgelopen seizoen zijn hierin al goede stappen gemaakt. De volgende stap is het invulling geven aan de rol van supporterscoördinator. Go Ahead Eagles heeft hierover diverse gesprekken gevoerd met de supportersgroeperingen om aan hen de vraag voor te leggen hoe zij hier tegenaan kijken.

In die gesprekken bleek dat veel van de taken en verantwoordelijkheden die volgens de KNVB horen bij een supportercoördinator, al ingevuld worden door de 3 bestaande groeperingen. Vanuit de supportergroeperingen was het idee dat verbetering mogelijk is door een supporterscoördinator die samenwerkt met deze groeperingen en onder andere het gezicht is van de vertegenwoordiging van de supporters. Vanuit de supporters neemt Thea Norder deze rol op zich. Zij zal zich onder andere inzetten voor de supporters bij de vooroverleggen van de uitwedstrijden en zal meedenken in de communicatie hierover. Ook is Thea het aanspreekpunt binnen en buiten het stadion voor supporters. Thea zal in haar rol als supporterscoördinator worden ondersteund door leden van de Supportersraad, de Supportersvereniging en Fan Support.

Vanuit Go Ahead Eagles houdt Martijn Hegeman zich nadrukkelijk bezig met supporterszaken. Martijn zal voor Thea het centrale aanspreekpunt zijn en hij zet zich in binnen de organisatie van Go Ahead Eagles om het inbedden van het supportersbelang in de activiteiten verder verbeteren.

De komende tijd wordt door de vertegenwoordiging van supporters en Go Ahead Eagles verder gepraat over de invulling van rol van supporterscoördinator en worden nadere afspraken gemaakt over de samenwerking.

Thea zal haar bestuursfunctie binnen de Supportersvereniging blijven uitoefenen.

 

Supporters kunnen Thea bereiken via het e-mailadres: info@supporterscoordinatorgae.nl

 

Meer informatie over de Supportersraad: www.sr-gae.nl

Meer informatie over de Supportersvereniging: www.sv-gae.nl