Aanstaande zondag kan voorafgaand aan de IJsselderby gewoon een biertje worden genuttigd op het supportersplein en in het supportershome. Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat was het niet. De lokale driehoek in Deventer had hier in eerste instantie andere ideeen over en bestempelde deze beladen wedstrijd als ‘cola duel’. Op aandringen van de Supportersvereniging ging men gelukkig toch overstag. In het kader van normalisatie een stap in de goede richting.
Helaas zal er binnen de tourniquets geen alcohol geschonken mogen worden voor-, en tijdens de wedstrijd.

De Supportersvereniging wil in goed overleg met alle betrokken partijen het beleid voor toekomstige risico duels gaan bespreken. Dit voorkomt veel onduidelijkheid en iedereen weet waar hij aan toe is. Normalisatie zal onze insteek zijn. Positief gedrag zal beloond worden.