Afgelopen week is letterlijk de basis gelegd voor de nieuwe tribune aan de Vetkampstraat en de komende week wordt de fundering van de hoofdtribune  en ons nieuwe supportershome voltooid. Reikhalzend kijkt iedere Go Ahead Eagles supporter uit naar het moment dat de contouren van de nieuwe tribunes zichtbaar worden.

Een nieuw hoofdstuk in de rijke historie van onze Adelaarshorst is daarmee aanstaande.
Voordat het fundament onder ons supportershome wordt ‘gesloten’ wil de supportersvereniging de herinneringen van supporters aan onze club, ons supportershome, of ons stadion, in de vorm van brieven, foto’s en dierbaarheden verzamelen en in een kist in dit fundament laten opnemen voor het nageslacht.  Aanstaande vrijdagavond zal de kist worden geseald en plechtig ter aarde worden gesteld. 

Heeft u dierbare herinneringen welke u aan de nieuw te bouwen tribune wilt toevertrouwen dan kunt u deze aanstaande woensdag inleveren bij de stand van de Supportersvereniging in Terwolde, of deze week tijdens kantoor uren tot uiterlijk donderdag 16:00 uur bij Cambio in gebouw Larenstein. 
Om praktische redenen mogen de stukken niet groter zijn dan 30×20 cm en een geringe hoogte hebben. Voorzie uw herinnering van uw naam.