Zoals al aangekondigd is door ziekte binnen de gelederen van het bestuur van de SV het verslag wat later bij jullie.

Onze excuses nogmaals hiervoor.

Veel van wat er besproken is tijdens het gesprek is al naar buiten gekomen of merkbaar aan het veranderen.

 

Een korte samenvatting:

Dinsdag 28 november jl. heeft het bestuur van de SV-GAE, aangevuld met enkele genodigde leden, een gesprek gehad met Willy Wientjes, aandeelhouder, Hans de Vroome, aandeelhouder en recentelijk ad interim bestuurder en Edwin Lugt, voorzitter en ad interim bestuurder.

Nadat er al wat verhalen in de media waren uitgedragen hebben Hans de Vroome en Edwin Lugt de reden van het besluit om vanaf heden het dagelijks bestuur te vormen uitgelegd.

Men is zich er terdege van bewust dat er de laatste jaren zaken fout zijn gegaan bij de club. De intentie was en is er zeker om de club sportief structureel naar een hoger niveau te brengen maar dit is tot op heden niet zichtbaar uitgepakt. De heren gaan nu samen op weg om in de gehele organisatie zaken op orde te stellen.

Dit heeft natuurlijk veel voeten in de aarde en veel consequenties voor alle geledingen. Men moet harde offers gaan brengen en wellicht onsympathieke keuzes gaan maken en om dit te kunnen doen willen de heren graag hun doelstelling duidelijk maken richting de achterban.

Dit wil men gaan doen op de informatieavond voor SCC-houders en sponsoren op maandag 18 december 2017. Deze zal in de lounge plaatsvinden om 20.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Verder details over deze avond en aanmelding, vind je terug op de site van de club.

Wat de heren heel duidelijk willen aangeven is dat niet alleen de technische staf verantwoordelijk is voor de afgelopen seizoenen maar de bestuurders’ hun verantwoordelijkheden nemen en willen nemen.

Bij ons rezen de vragen direct omtrent: de trainer, wat is er gaande met onze spelers, hoe staat het met de jeugd, hoe verder met het High Potential plan van Marco Koorman.

Zoals we al gelezen hebben in de media zijn veel van deze vragen voor een deel beantwoord. De trainer is inmiddels vervangen en daarbij een deel van de technische staf.

Wat betreft de spelers, is er donderdag 30 november jl. nog een bijeenkomst geweest met spelers en enkele supporters. Doel hiervan was om de spelers zich bewust te laten worden wat voor soort club wij zijn. Wat voor supporters wij zijn, wat wij graag willen zien op het veld, hoe diep het rood/gele gaat en dat iedere speler trots moet zijn om deze kleuren te mogen dragen en dit ook uitdragen naar buiten.

Dit heeft vrijdag niet direct het gewenste effect gehad maar het is wel eens goed, en wellicht moet dit vaker gebeuren, dat iedereen zich ervan bewust is hoe deze club leeft en wat het met velen van ons doet! De aanwezigen waren allen dan ook diep onder de indruk van de verhalen.

Ook de communicatie vanuit club naar supporters toe is besproken want deze is minimaal geweest de laatste jaren. Veel 1 richtingsverkeer wat ook veel kapot kan maken. Dit geldt voor directie, staf maar ook voor spelers. Het gevoel dat het gaan naar het home na een wedstijd “een moetje” is en het aansluiten bij een nieuwjaarsreceptie van de SV al helemaal niet gewenst was. Dit moet veranderen! We staan er samen en doen het samen! Spelers, supporters en staf zijn allemaal de club.

De wens is dan ook zeker uitgesproken om hier meer bovenop te zitten en meer openheid te willen.

Het bestuur van de SV heeft ook duidelijk aangegeven dat het behoud van de jeugdopleiding erg belangrijk is voor de club en de regio. Het kan dan nu wel wat geld kosten maar dit kan ook geld opleveren. Daarbij is een goede jeugdopleiding ook van belang voor de versterking in je gelederen. Wat is mooier dan iemand vanuit je eigen jeugd door te zien breken in het 1e !

Op het moment van gesprek waren er nog geen plannen met Marco Koorman en dhr. Vlemmings. Inmiddels weten we beter.

Hierdoor is het onderwerp High Potential plan voor jeugd en 1e elftal in een ander daglicht komen te staan. Het bestuur wil dan zeker binnenkort weer om de tafel om over deze zaken te praten en wat de toekomst is. Aangezien we als SV hier een flinke donatie in hebben gedaan !

Als groot ondersteuner van de club maar ook als onafhankelijk orgaan binnen de club heeft de SV kenbaar gemaakt meer verbinding te willen hebben wat betreft supporterszaken, beleidszaken etc. Dit om meer draagvlak te creëren vanuit supporters bij de club maar ook andersom. Tevens is het goed als er een vinger aan de pols gehouden wordt op bepaalde zaken door een ander orgaan dan de club zelf.

Daarom is nu voorgesteld dat een paar keer per jaar de agenda van de RVC-vergaderingen aangepast wordt en deze gevuld gaat worden met agendapunten die de SV aandraagt. De vertegenwoordiging vanuit de SV zal gevormd worden door een vaste kleine groep vanuit alle geledingen. Hoe dit eruit gaat zien moet nog bekeken worden en alle opties hiervoor zijn welkom.

Het was een goed gesprek waarin allerlei zaken naar voren zijn gekomen. Duidelijk is dat er nog een lange weg te gaan is en dat wij als SV zijnde hierbij zeker een steentje aan kunnen bijdragen.

Mocht iemand naar aanleiding van dit verslag nog vragen en of opmerkingen hebben kunnen jullie dit natuurlijk altijd op de mail via bestuur@sv-gae.nl aan de SV kenbaar maken

Bestuur SV-GAE