Dinsdag 12 april a.s. om 19.30 uur zal de ALV van de SV weer gehouden worden in het supportershome.

Hierbij delen we vast de agenda met jullie.

Verdere stukken zullen binnenkort via de mail aan alle leden toegestuurd worden.