GA Eagles maakt doorstroming IJsseltribune naar Leo Halle tribune mogelijk

Go Ahead Eagles en de Supportersvereniging hebben afgelopen week een constructief gesprek gehad over de faciliteiten achter de IJsseltribune en Leo Halle tribune.

Tijdens de eerste drie thuiswedstrijden van het seizoen konden fans die op de IJsseltribune zaten ook gebruik maken van de toilet- en horecafaciliteiten van de Leo Halle tribune. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de club echter moeten besluiten dat fans op de IJsseltribune tijdens Go Ahead Eagles-Sparta alleen gebruik konden maken van de faciliteiten achter hun tribune.

Naar aanleiding van het gesprek tussen Go Ahead Eagles en de Supportersvereniging:
Go Ahead Eagles begrijpt dat de faciliteiten achter de Leo Halle tribune sinds de vernieuwbouw erg mooi zijn. Vanzelfsprekend wil de club de faciliteiten voor eenieder die het stadion bezoekt zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daarom is besloten om een extra nooduitgang te creëren in de stadionmuur. Daardoor is de afsluiting van de Leo Halle tribune-faciliteiten niet meer nodig.

Totdat de extra nooduitgang er is:
Het inmiddels bestelde hek dat als nooduitgang gaat dienen heeft enige levertijd, ook omdat deze op maat gemaakt dient te worden. Zolang het hek er nog niet is, wordt er per thuisduel gekeken of doorstroming vanuit de IJsseltribune naar de Leo Halle tribune mogelijk is. Dit is afhankelijk van de bezetting van beide tribunes.

Wel wordt een deel van de horecafaciliteiten achter de Leo Halle tribune sowieso toegankelijk gemaakt voor fans op de IJsseltribune. Ook worden er achter de IJsseltribune extra toiletfaciliteiten geplaatst.

Achter de Leo Halle tribune worden acht muntautomaten bijgeplaatst.

Vakken 1,2 en 3 hoofdtribune
De supporters op de vakken 1,2 en 3 van de hoofdtribune kunnen in de rust gebruik maken van de fasciliteiten van het supportershome met uitzondering van de keuken. Het supportersplein is namelijk niet toegankelijk in de rust.

Nadat het extra nooduitgang er is:
Als het hek is geplaatst, is het voor fans op de IJsseltribune tijdens het overgrote merendeel van de thuisduels mogelijk om de toilet- en horecafaciliteiten achter de Leo Halle tribune te bezoeken. Dit met uitzondering van de risicoduels, waarbij sectorscheiding vereist is.

Verlichting:
Vóór het eerstvolgende thuisduel, tegen Almere City op 23 oktober, wordt de verlichting van de tourniquets bij de IJsseltribune teruggeplaatst. Door de vernieuwbouw is deze tijdelijk weggehaald.

Supportershome:
Tijdens de voorgaande seizoenen waren er vier tapppunten in het supportershome en één erbuiten. Met de komst van het nieuwe supportershome is het aantal tappunten binnen verdubbeld naar acht. Hierdoor vervalt het tappunt buiten.

Deze situatie wordt in de winterstop door de Supportersvereniging geëvalueerd.