Zoals bekend is gemaakt op 9 augustus jl. via onze site d.m.v. een verslag van de informatieavond, is de SV voornemens om de opleiding rondom de High Potential te gaan steunen. Wij hebben onze leden de kans gegeven om t/m 24 augustus te komen met vragen, opmerkingen etc over deze opleiding en de steun van de SV voor de komende jaren.

Wij hebben 2 leden mogen ontvangen welke beiden een uitleg hebben gekregen over opleiding en de rol van de SV hierin. (https://sv-gae.nl/nieuws/samenvatting-informatieavond-jeugdplan)

 

Wij mogen hieruit concluderen dat we de volle steun van onze leden ontvangen  om de opleiding te ondersteunen. De SV zal dit dan ook terugkoppelen richting de club en met name richting Dennis Bekking en Marco Koorman welke sturing gaan geven aan dit plan.

 

De bedoeling is dat de SV en haar leden middels een terugkoppeling van Dennis Bekking op de hoogte wordt gehouden over de opleiding en het plan. In welke vorm we dit gaan gieten moeten we nog bekijken. Dit laten wij uiteraard via onze site en fb-site weten.

 

Wij bedankten al onze leden voor de steun aan de toekomst van onze mooie club!